Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok odnosno svjedokinja kaznenog djela, stoga je potpora od iznimne važnosti!

Ukoliko se pitate što će Vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informacije o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice – kontaktirajte nas bez straha!

U samo dva klika saznat ćete gdje možete besplatno (putem telefona, e-maila ili osobnim dolaskom) u Vašoj županiji ostvariti:

  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
  • usluge pravnog i psihološkog savjetovanja,
  • pratnju na sud,
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb,
  • podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo,
  • podršku nakon završetka sudskog postupka.

POPIS ŽUPANIJA:

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ŽENSKA SOBA – CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA

Adresa: Maksimirska cesta 51a,
10 000 Zagreb

Tel: 01/611-9174

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 17:00h

E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr; savjetovaliste@zenskasoba.hr

http://zenskasoba.hr/

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

Adresa: Trg N.Š. Zrinskog 5,
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801-062

e-mail: podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr

https://sudovi.pravosudje.hr/zszg/

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I ISTRAŽIVANJE
SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

Adresa: Trg Svete Jelene 6,
49 210 Zabok

Tel: 049/492-688

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 18:00h

e-mail: zrtveisvjedoci@cesi.hr

http://www.cesi.hr/hr/sos/

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U SISKU

Adresa: Trg Ljudevita Posavskog 5,
44 000 Sisak

Tel: 044/524-419

e-mail podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/zssk/

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“

Adresa: Vladka Mačeka 6, II. kat,
47 000 Karlovac

Tel: 047/600-392

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: podrska.korak@gmail.com

www.grupakorak.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Adresa: Graberje 33/II,
42 000 Varaždin

Mob: 095/1160-066

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: varazdin@pzs.hr

http://pzs.hr/

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

UDRUGA ”HERA” KRIŽEVCI – ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Adresa: I. Z. Dijankovečkoga 5,
48 260 Križevci

Tel: 048/271-335

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: info@udruga-hera.info

www.udruga-hera.info

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA „DELFIN“

Adresa: Braće Radića 13,
34 550 Pakrac

Tel: 034/411-780

Mob: 098/161-7623

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: delfin.zamir@gmail.com

www.delfin-pakrac.com

UDRUGA ”HERA” KRIŽEVCI – ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Adresa: I. Z. Dijankovečkoga 5,
48 260  Križevci

Tel: 048/271-335

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: info@udruga-hera.info

www.udruga-hera.info

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI

Adresa: Žrtava fašizma 7,
51 000 Rijeka

Tel: 051/355-645

E-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/zsri/

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA

ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“

Adresa: Vladka Mačeka 6,
47 000 Karlovac

Tel: 047/600-392

E-mail: podrska.korak@gmail.com

www.grupakorak.hr

VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA

S.O.S. VIROVITICA – SAVJETOVANJE, OSNAŽIVANJE, SURADNJA

Adresa: Trg fra Bonifacija Gerbera bb,
33 000 Virovitica

Tel: 033/721-500

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: sos.vt@email.t-com.hr

www.sosvt.hr

POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA „DELFIN“

Adresa: Braće Radića 13,
34 550 Pakrac

Tel: 034/411-780

Mob: 098/161-7623

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: delfin.zamir@gmail.com

www.delfin-pakrac.com

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR – IPC

Adresa: Juraja Dobrile 34,
35 000 Slavonski Brod

Tel: 035/448-533

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail info@ipc.com.hr

www.ipc.com.hr

ZADARSKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

Adresa: Borelli 9,
23 000 Zadar

Tel: 023/203-640

E-mail: podrska-svjedocima@pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/zszd/

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU

Adresa: Europska avenija 7,
31 000 Osijek

Tel: 031/228-500

E-mail: podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

https://sudovi.pravosudje.hr/zsos/

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA

UDRUGA ”ZVONIMIR”

Adresa: Domagojeva 12,
22 300 Knin

Tel: 022/662-554

Mob: 091/2015-125

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: zvonimir@zvonimir.hr

www.zvonimir.hr

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU

Adresa: Županijska 33,
32 000 Vukovar

Tel: 032/452-529

E-mail: podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

http://www.zupsudvu.hr/

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU

Adresa: Gundulićeva 29a,
21 000 Split

Tel: 021/387-543

E-mail: podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/zsst/

ISTARSKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ

Adresa: Partizanska 2d,
52 400 Poreč

Mob: 095/3500-733

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail: podrskacgi@gmail.com

http://www.cgiporec.hr/

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

DEŠA – DUBROVNIK

REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Adresa: Frana Supila 8,
20 000 Dubrovnik

Tel: 020/311-625

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00h do 16:00h

E-mail:  zip@desa-dubrovnik.hr

www.desa-dubrovnik.hr

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Adresa: Graberje 33/II,
42 000 Varaždin

Tel: 095/1160-066

E-mail: varazdin@pzs.hr

http://pzs.hr/


Web stranica mrezapodrskeisuradnje.com nastala je u okviru programa „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir.


Ova web stranica izrađena je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave  Republike Hrvatske. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Ženske sobe – Centra za seksualna prava i ni na koji način ne može se smatrati da odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.